Среда, 22.09.2021, 00:32
Охрана труда - Ваша безопасность
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Инструкции по охране труда [42]
Рефераты по охране труда [4]
лекции по охране труда [0]
Фото, картинки с охраны труда [8]
Программы по охране труда [0]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Инструкции по охране труда
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

4.1. Загальні вимоги
4.1.1. Введення в експлуатацію систем газопостачання населених пунктів, громадських будинків, промислових та сільськогосподарських підприємств котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру дозволяється за наявності акта прийняття об'єкта, технологічних схем систем і об'єктів газопостачання, інструкцій і експлуатаційної документації з безпечного користування газом, плану локалізації і ліквідації можливих аварій, документів з навчання і перевірки знань керівників спеціалістів і робітників, які обслуговують газове господарство, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за газове господарство.
Відпрацювання нових виробничих процесів, проведення випробувань зразків новорозробленого обладнання, випробування дослідних засобів механізації і автоматизації повинні виконуватись за спеціальною програмою, погодженою з органами Держнаглядохоронпраці.
4.1.2. ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 3135 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

3. ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО

3.1. Роботи з будівництва газопроводів газорегуляторних пунктів та інших об'єктів систем газопостачання міст, селищ і сільських населених пунктів повинні провадитись згідно з затвердженим проектом газопостачання населеного пункту, а також за наявності організації, на яку покладено технічний нагляд і приймання робіт, а в подальшому - і експлуатацію газового господарства цього населеного пункту.
3.2. Проектна документація на будівництво (п. 1.1.2) повинна відповідати вимогам ДБНА 2.2-3-97, СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88, ГОСТ 9.602-89, цим Правилам, іншим нормативним актам та додатковим вимогам до обладнання систем і об'єктів газопостачання, викладеним у додатку 1.
3.2.1. При розробці проектів будівництва підземних газопроводів одночасно повинні розроблятися проекти захисту їх від корозії.
3.2.2. Газовикористовувальні установки з технічного стану і будови повинні відповідати чинним нормативним документам з охорони праці і ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 2061 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування
1.1.1. Правила безпеки систем газопостачання (далі - ці Правила) встановлюють вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем газопостачання, які використовують як паливо природні гази (газових і газонафтових родовищ), газоповітряні суміші на їх основі з надмірним тиском не більш 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), зріджені вуглеводні гази (далі - ЗВГ) з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).
Вимоги цих Правил поширюються на проектування і будівництво нових, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт і експлуатацію діючих систем і об'єктів газопостачання.
Вимоги цих Правил не поширюються на виконання підприємствами з подачею газу тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), а також при використанні та експлуатації штучних газів, біогазу, газу дегазації, газоповітряних сумішей на їх основі та інших горючих газів.
Подачу газу підприємствам з тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв. см) слід виконува ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 1790 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

Наказ Державного комітету України по нагляду
за охороною праці (Держнаглядохоронпраці)
від 1 жовтня 1997 року N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 1998 р. за N 318/2758

Додатково див. рішення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 26 липня 2005 року N 14, повідомлення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 2 листопада 2005 року

На виконання Закону України "Про охорону праці", на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 16.07.97 року N 187 про розгляд остаточної редакції проекту Правил безпеки систем газопостачання України та про доцільність його затвердження НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки систем газопостачання України, що додаються.

2.. З вступом в дію цих правил вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности в газ ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 1809 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

1.1. Общие требования

1.1.1. Настоящие Правила устанавливают технические нормы и требования к эксплуатации основных объектов, сооружений и оборудования магистральных газопроводов (МГ), к организации работы персонала и технической документации при транспортировке газа и хранении его в подземных хранилищах, единый порядок эксплуатации и ремонта оборудования и сооружений.
1.1.2. Настоящие Правила распространяются на магистральные газопроводы, входящие в состав ОАО "Газпром", и являются обязательными для всех предприятий, организаций и должностных лиц, проектирующих, строящих, эксплуатирующих или проводящих любые другие работы на объектах МГ, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
1.1.3. В состав магистральных газопроводов входят следующие сооружения:
• линейная часть (ЛЧ) с отводами и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами пуска и приема очистных устройств и дефектоско ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 3916 | Добавил: YooGrand | Дата: 28.02.2012

6.1. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
6.1.1. Содержание в работоспособном состоянии установок пожарной сигнализации (далее - СПС) и автоматических установок пожаротушения (далее - АУП) должно обеспечиваться такими мероприятиями:
- проведением технического обслуживания с целью сохранения показателей безотказной работы на период срока службы;
- материально-техническим (ресурсным) обеспечением с целью безусловного выполнения функционального назначения во всех режимах эксплуатации, поддержанием и своевременным восстановлением работоспособности;
- обработкой необходимой эксплуатационной документации для обслуживающего и дежурного персонала.
6.1.2. Здания, помещения и сооружения должны оборудоваться указанными установками в соответствии с действующими нормативно-правовых актов, которые в установленном порядке согласованы с органами государственного пожарного надзора.
Аппаратура и оборудование, входящие в состав установок, должны соотве ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 7981 | Добавил: YooGrand | Дата: 25.02.2012

5.1. Электроустановки
5.1.1. Электроустановки (его применение, монтаж, наладка и эксплуатация) должны соответствовать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32- 01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок" и других нормативных документов (далее - ДНАОП 0.00-1.32-01).
Строительную часть электроустановок следует выполнять в соответствии с противопожарными требованиями строительных норм и ПУЭ и ДНАОП 0.00-1.32-01.
5.1.2. Расстояние от воздушных линий электропередач до зданий и сооружений, содержащих взрывопожароопасные и пожароопасные помещения, к взрыво-и пожароопасных зон наружных установок, а также горючих крыш и близких частей зданий и сооружений, выступающих мест хранения горючих материалов должно соответствовать величинам, опр ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 18871 | Добавил: YooGrand | Дата: 22.02.2012

4.1. Содержания территории
4.1.1. Территория предприятий, участков, граничащих с жилыми домами, дачными и другими зданиями, противопожарные разрывы между зданиями, сооружениями, площадками для хранения материалов, оборудования и т.д. должны постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, отходов производства, тары, опавших листьев, которые необходимо регулярно удалять (вывозить) в специально отведенные места.
4.1.2. На территории населенных пунктов и предприятий запрещается устраивать свалки горючих отходов.
4.1.3. Дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, пожарных водоисточников, подступы к внешним стационарных пожарных лестниц, пожарного инвентаря, оборудования и средств пожаротушения должны быть всегда свободными, содержаться исправными, зимой очищаться от снега.
Запрещается произвольно уменьшать нормированную ширину дорог и проездов.
4.1.4. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен свободный дост ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 7449 | Добавил: YooGrand | Дата: 20.02.2012

3.1. Обеспечение пожарной безопасности является составной частью производственной или иной деятельности должностных лиц, работников предприятий и предпринимателей. Это должно быть отражено в трудовых договорах (контрактах) и уставах предприятий.
3.2. Руководитель предприятия должен определить обязанности должностных лиц (в том числе заместителей руководителя) по обеспечению пожарной безопасности, назначить ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков и т.д., технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и эксплуатацию технических средств противопожарной защиты.
Обязанности по обеспечению пожарной безопасности, содержанию и эксплуатации средств противопожарной защиты должны быть отражены в соответствующих должностных документах (функциональных обязанностях, инструкциях, положениях и т.п.).
3.3. На каждом предприятии с учетом его пожарной опасности приказом (инструкцией) должен быть установлен соответст ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 8246 | Добавил: YooGrand | Дата: 20.02.2012

доставка цветов по москве- Бесплатная. Порядок действий в случае пожара

9.1. В случае обнаружения пожара (признаков горения) каждый гражданин обязан:
- Немедленно сообщить об этом по телефону пожарную охрану. При этом необходимо назвать адрес объекта, указать этажность здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию;
- Принять (по возможности) меры к эвакуации людей, тушению (локализации) пожара и сохранности материальных ценностей;
- Если пожар возник на предприятии, сообщить о ней руководителя или соответствующую компетентную должностное лицо и (или) дежурного на объекте;
- В случае необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы (медицинскую, газоспасательных т.п.).
9.2. Должностное лицо объекта, прибывшая на место пожара, обязано:
- Проверить, вызвана пожарная охрана (продублировать сообщение), дов ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 1700 | Добавил: YooGrand | Дата: 20.02.2012

« 1 2 3 4 5 »
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Рекомендуем
Copyright MyCorp © 2021Бесплатный конструктор сайтов - uCoz