Вторник, 21.09.2021, 22:39
Охрана труда - Ваша безопасность
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Инструкции по охране труда [42]
Рефераты по охране труда [4]
лекции по охране труда [0]
Фото, картинки с охраны труда [8]
Программы по охране труда [0]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Архив материалов
4.2.1. На кожному підприємстві наказом керівників або спеціалістів, які пройшли у встановленому порядку перевірку знань цих Правил, призначаються особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання.
підприємствах, де газ використовується в кількох цехах (ділянках), крім особи, відповідальної за безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства в цілому, власником призначаються, з керівних працівників цехів (ділянок), відповідальні особи окремих цехів (ділянок).
На об'єктах, які належать громадянам на правах приватної власності, відповідальність покладається на власника.
У громадських будинках, в штаті яких не передбачена посада керівника підрозділу або спеціаліста з технічною освітою, відповідальність за безпечну експлуатацію покладається на керівника (власника), який пройшов підготовку відповідно до вимог цих Правил.
4.2.2. Обов'язки осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства, виз ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 2536 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

4.1. Загальні вимоги
4.1.1. Введення в експлуатацію систем газопостачання населених пунктів, громадських будинків, промислових та сільськогосподарських підприємств котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру дозволяється за наявності акта прийняття об'єкта, технологічних схем систем і об'єктів газопостачання, інструкцій і експлуатаційної документації з безпечного користування газом, плану локалізації і ліквідації можливих аварій, документів з навчання і перевірки знань керівників спеціалістів і робітників, які обслуговують газове господарство, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за газове господарство.
Відпрацювання нових виробничих процесів, проведення випробувань зразків новорозробленого обладнання, випробування дослідних засобів механізації і автоматизації повинні виконуватись за спеціальною програмою, погодженою з органами Держнаглядохоронпраці.
4.1.2. ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 3135 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

3. ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО

3.1. Роботи з будівництва газопроводів газорегуляторних пунктів та інших об'єктів систем газопостачання міст, селищ і сільських населених пунктів повинні провадитись згідно з затвердженим проектом газопостачання населеного пункту, а також за наявності організації, на яку покладено технічний нагляд і приймання робіт, а в подальшому - і експлуатацію газового господарства цього населеного пункту.
3.2. Проектна документація на будівництво (п. 1.1.2) повинна відповідати вимогам ДБНА 2.2-3-97, СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88, ГОСТ 9.602-89, цим Правилам, іншим нормативним актам та додатковим вимогам до обладнання систем і об'єктів газопостачання, викладеним у додатку 1.
3.2.1. При розробці проектів будівництва підземних газопроводів одночасно повинні розроблятися проекти захисту їх від корозії.
3.2.2. Газовикористовувальні установки з технічного стану і будови повинні відповідати чинним нормативним документам з охорони праці і ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 2061 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування
1.1.1. Правила безпеки систем газопостачання (далі - ці Правила) встановлюють вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем газопостачання, які використовують як паливо природні гази (газових і газонафтових родовищ), газоповітряні суміші на їх основі з надмірним тиском не більш 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), зріджені вуглеводні гази (далі - ЗВГ) з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).
Вимоги цих Правил поширюються на проектування і будівництво нових, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт і експлуатацію діючих систем і об'єктів газопостачання.
Вимоги цих Правил не поширюються на виконання підприємствами з подачею газу тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), а також при використанні та експлуатації штучних газів, біогазу, газу дегазації, газоповітряних сумішей на їх основі та інших горючих газів.
Подачу газу підприємствам з тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв. см) слід виконува ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 1790 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

Наказ Державного комітету України по нагляду
за охороною праці (Держнаглядохоронпраці)
від 1 жовтня 1997 року N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 1998 р. за N 318/2758

Додатково див. рішення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 26 липня 2005 року N 14, повідомлення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 2 листопада 2005 року

На виконання Закону України "Про охорону праці", на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 16.07.97 року N 187 про розгляд остаточної редакції проекту Правил безпеки систем газопостачання України та про доцільність його затвердження НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки систем газопостачання України, що додаються.

2.. З вступом в дію цих правил вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности в газ ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 1809 | Добавил: YooGrand | Дата: 03.03.2012

1.1. Общие требования

1.1.1. Настоящие Правила устанавливают технические нормы и требования к эксплуатации основных объектов, сооружений и оборудования магистральных газопроводов (МГ), к организации работы персонала и технической документации при транспортировке газа и хранении его в подземных хранилищах, единый порядок эксплуатации и ремонта оборудования и сооружений.
1.1.2. Настоящие Правила распространяются на магистральные газопроводы, входящие в состав ОАО "Газпром", и являются обязательными для всех предприятий, организаций и должностных лиц, проектирующих, строящих, эксплуатирующих или проводящих любые другие работы на объектах МГ, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
1.1.3. В состав магистральных газопроводов входят следующие сооружения:
• линейная часть (ЛЧ) с отводами и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами пуска и приема очистных устройств и дефектоско ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 3916 | Добавил: YooGrand | Дата: 28.02.2012

Приказ

11 апреля 1997 г. № 72

О внештатных инспекторах органов
Госгортехнадзора России

В целях повышения эффективности надзорной и контрольно-профилактической деятельности органов Госгортехнадзора России, подготовки резерва кадров из числа специалистов предприятий Приказываю:
1. Утвердить Положение о внештатном инспекторе (прилагается) и ввести его в действие с 01.07.97.
2. Начальникам округов и инспекций с правами округов провести подготовительную работу по введению в действие Положения о внештатном инспекторе, обратив внимание на освобождение от пассивно относящихся к своим обязанностям внештатных инспекторов, пополнению их состава за счет активных и профессионально подготовленных специалистов, проведению переговоров с руководителями соответствующих предприятий об условиях работы внештатных инспекторов.
3. Рекомендовать округам и инспекциям с правами округов не привлекать к работе в качестве внештатных инспекторов ... Читать дальше »
Категория: Рефераты по охране труда | Просмотров: 2214 | Добавил: YooGrand | Дата: 27.02.2012

6.1. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
6.1.1. Содержание в работоспособном состоянии установок пожарной сигнализации (далее - СПС) и автоматических установок пожаротушения (далее - АУП) должно обеспечиваться такими мероприятиями:
- проведением технического обслуживания с целью сохранения показателей безотказной работы на период срока службы;
- материально-техническим (ресурсным) обеспечением с целью безусловного выполнения функционального назначения во всех режимах эксплуатации, поддержанием и своевременным восстановлением работоспособности;
- обработкой необходимой эксплуатационной документации для обслуживающего и дежурного персонала.
6.1.2. Здания, помещения и сооружения должны оборудоваться указанными установками в соответствии с действующими нормативно-правовых актов, которые в установленном порядке согласованы с органами государственного пожарного надзора.
Аппаратура и оборудование, входящие в состав установок, должны соотве ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 7981 | Добавил: YooGrand | Дата: 25.02.2012

5.1. Электроустановки
5.1.1. Электроустановки (его применение, монтаж, наладка и эксплуатация) должны соответствовать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32- 01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок" и других нормативных документов (далее - ДНАОП 0.00-1.32-01).
Строительную часть электроустановок следует выполнять в соответствии с противопожарными требованиями строительных норм и ПУЭ и ДНАОП 0.00-1.32-01.
5.1.2. Расстояние от воздушных линий электропередач до зданий и сооружений, содержащих взрывопожароопасные и пожароопасные помещения, к взрыво-и пожароопасных зон наружных установок, а также горючих крыш и близких частей зданий и сооружений, выступающих мест хранения горючих материалов должно соответствовать величинам, опр ... Читать дальше »
Категория: Инструкции по охране труда | Просмотров: 18871 | Добавил: YooGrand | Дата: 22.02.2012

Ежедневное обновление картинок
Просмотров: 4689 | Добавил: YooGrand | Дата: 21.02.2012

« 1 2 3 4 5 6 »
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Рекомендуем
Copyright MyCorp © 2021Бесплатный конструктор сайтов - uCoz